Kolejne przebudowy dróg w gminie

Kolejne przebudowy dróg w gminie

Do 22 września firmy mogą składać oferty na przebudowę ulicy Barycz w Okołowicach i budowę drogi dojazdowej do kościoła św. Trójcy w Koniecpolu.

Ogłoszone postępowanie przetargowe obejmuje dwa zadania.

Przebudowa ul. Barycz w Okołowicach obejmuje przebudowę konstrukcji jezdni na odcinku o długości 267,61 m o szerokości jezdni 4,5 m i szerokości poboczy z kruszywa łamanego 0,5 m. Ponadto w ramach inwestycji wykonana zostanie regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych, oznakowanie pionowe poprzez ustawienie tablic znaków drogowych.

Natomiast budowa drogi dojazdowej do kościoła św. Trójcy w Koniecpolu realizowana będzie na odcinku ok. 75 mb. Zakres rzeczowy przewiduje wykonanie nawierzchni jezdni, obramowanej krawężnikami betonowymi na ławie betonowej, wykonanie nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm.