Koniecpol na I Forum Miasteczek Polskich

Koniecpol na I Forum Miasteczek Polskich

W minionym tygodniu w Warszawie odbywało się dwudniowe Forum Miasteczek Polskich. Krajowy Plan Odbudowy, perspektywa budżetowa UE, spadek dochodów własnych, gospodarka odpadami oraz problemy demograficzne, oświatowe i ekologia to tematy, nad którymi dyskutowali uczestnicy wydarzenia.

W Polsce jest ponad 700 miast poniżej 25 tys. mieszkańców. Żyje w nich ponad 5,9 mln ludzi. Małe miasteczka stanowią dużą reprezentację samorządów, jest to ważna i liczna Wspólnota, która wymaga oddzielnych koncepcji i polityk rozwojowych. Między innymi wypracowaniu i przedyskutowaniu tych kwestii służyło Forum Miasteczek Polskich.

Małe miasta mają swoje problemy. Dla młodych ludzi, którzy chcieliby w tych miastach zostać, jednym z najważniejszych problemów jest dobrze płatna praca, ale również mieszkanie. I o depopulacji, starzeniu się, kłopotach demograficznych, będziemy dyskutować – mówił otwierając spotkanie prezes Unii Miasteczek Polskich Grzegorz Cichy.

W trakcie trzech sesji plenarnych i dwunastu paneli, w których aktywny udział wzięło ponad 50 ekspertów, prelegentów i uczestników debat – przedstawicieli samorządów i partnerów biznesowych omawiano następujące zagadnienia:

  • Nowa perspektywa budżetowa UE i Krajowy Plan Odbudowy – na jakie pieniądze mogą liczyć małe i średnie miasta?
  • Spadek dochodów własnych – konieczność zmian systemowych.
  • Gospodarka odpadami – czy może być taniej?
  • Kiedy subwencja oświatowa pokryje wydatki na edukację?
  • Wynagrodzenia w samorządzie – czy mogą być godne i sprawiedliwe?
  • Cyfryzacja, walka ze smogiem, Internet rzeczy i inne nowoczesne technologie w samorządzie – co, jak i za ile?
  • Jak zapobiec depopulacji małych miejscowości? Jak radzić sobie ze starzeniem się mieszkańców i zatrzymać odpływ młodych do większych ośrodków?

Gminę Koniecpol reprezentował burmistrz Ryszard Suliga i Gwidon Jelonek, dyrektor biura, którzy wzięli m.in. udział w panelu „Demografia małych miast”. Tematem ich rozmowy było m.in. wsparcie mieszkalnictwa gminnego ze środków budżetowych, Społeczne Inicjatywy Mieszkaniowe.

Przypomnijmy, że Gmina Koniecpol podjęła współpracę z Krajowym Zasobem Nieruchomości dotyczące realizacji inwestycji mieszkaniowych i otrzymała wsparcie z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa w wysokości do 3 milionów złotych na rozpoczęcie inwestycji mieszkaniowej.

Mniejsze ośrodki narażone w większym stopniu narażone są na trwałą marginalizację i utratę funkcji społeczno-gospodarczych, stąd konieczność wypracowania własnych koncepcji rozwoju, które nie ograniczają się do obszaru jednej gminy. W tym kierunku również podjęto działania. Przedstawiciele trzech samorządów, w tym 2 z Subregionu Północnego (gmina Koniecpol i gmina Lelów) i jednego z Subregionu Centralnego (gmina Irządze) podpisali porozumienie, w którym zadeklarowali chęć zbudowania wspólnej strategii rozwoju i współpracę w celu realizacji wspólnych działań zmierzających do równomiernego rozwoju terenów objętych partnerstwem.