Seniorzy z Koniecpola na VIII Międzynarodowych Senioraliach w Krakowie

Seniorzy z Koniecpola na VIII Międzynarodowych Senioraliach w Krakowie

W tym roku w Krakowie już po raz ósmy zorganizowano VIII Międzynarodowe Senioralia, które corocznie gromadzą dużą liczbę uczestników. W wydarzeniu biorą udział Seniorzy z Koniecpola ze Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku, Klubu Senior Plus i innych organizacji  senioralnych.

VIII Międzynarodowe Senioralia organizowane są przez Stowarzyszenie Manko – Głos Seniora, wspólnie z Urzędem Miasta Krakowa. Do udziału w wydarzeniu zaproszono członków uniwersytetów trzeciego wieku, organizacji senioralnych, instytucji publicznych, społecznych i prywatnych, rady seniorów oraz przedstawicieli miast partnerskich i władz samorządowych z całej Polski. W tym roku to niezwykłe wydarzenie trwa dwa dni od 15 do 16 września i ma na celu kształtowanie i utrwalanie wśród seniorów postawy aktywnego obywatela, a także integrowanie ich poprzez budowanie świadomości ekonomicznej, prawnej, prozdrowotnej oraz związanej z bezpieczeństwem.

Wczoraj odbyła się konferencja dla liderów i koordynatorów polityki senioralnej pn. Doświadczenia i inspiracje w polityce senioralnej gmin. Dzisiaj, 16 września, Senioralia rozpoczęły się uroczystą Mszą Świętą w Kościele Mariackim, po której nastąpił pochód – parada do Parku Jordana, gdzie odbywają się wykłady, bezpłatne badania i konsultacje. Są to wykłady specjalistów na temat zdrowia, bezpieczeństwa, prawa i ekonomii oraz aktywizacji seniorów. Poza częścią wykładową jest również część sportowa oraz rozrywkowa, w tym m.in. koncert Alexandra Martineza, Pokaz Mody Stylowych Seniorów oraz imprezę integracyjną, którą poprowadzi światowej sławy DJ Wika.