W sołectwach rozpoczęła się praca nad zadaniami na rok 2022 w ramach funduszu sołeckiego

W sołectwach rozpoczęła się praca nad zadaniami na rok 2022 w ramach funduszu sołeckiego

W sobotę (11.09) w gminie Koniecpol rozpoczęto cykl zebrań sołeckich. Pierwsze spotkanie z udziałem mieszkańców, Sołtysa, Rady Sołeckiej i władz samorządowych miało miejsce w sołectwie Łabędź.

Nie wszystkie gminy korzystają z możliwości jakie daje wygospodarowanie w budżecie środków finansowych na małe inwestycje w sołectwach, które są realizowane na wniosek samych mieszkańców.

W gminie Koniecpol o przywróceniu funduszu sołeckiego zadecydowano w budżecie na rok 2019. Był to pierwszy wyodrębniony fundusz sołecki po realizacji programu naprawczego. Od tego czasu na organizowanych Zebraniach Wiejskich w poszczególnych sołectwach społeczności lokalne dokonują corocznie analizy ważnych dla siebie przedsięwzięć i podejmują na podstawie uchwały decyzje o realizacji konkretnych zadań i podziale środków w ramach przydzielonych budżetów. Zadania zgłoszone Burmistrzowi w postaci wniosku, podpisanego przez Radę Sołecką, muszą być m.in. zadaniami własnymi gminy i służyć poprawie warunków życia.

Sobotnie spotkanie w sołectwie Łabędź pozwoliło na podsumowanie działań i wydatków z budżetu gminy w latach 2020-2021. Podjęto również uchwały dotyczące wydatkowania środków Funduszu Sołeckiego na rok 2022.

Na koniec spotkania Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol Ryszard Suliga podziękował wszystkim za dotychczasową współpracę, życząc zdrowia, zapału do dalszego działania dla dobra lokalnej społeczności.

Fundusz Sołecki to ważny system wsparcia inicjatyw lokalnych, który umożliwia realizację ważnych społecznie przedsięwzięć z punktu widzenia sołectwa i samych mieszkańców. Ważne jest, aby wprowadzać wszystkie możliwości rozwoju i nie tylko samego Koniecpola, ale również miejscowości wiejskich, bo gmina to jedna wspólnota samorządowa.

Procedura ustalania i wydatkowania funduszu sołeckiego została opisana w Ustawie o funduszu sołeckim z dnia 21 lutego 2014 roku. Celem funkcjonowania takiego funduszu jest zapewnienie mieszkańcom  możliwości samodzielnego i wspólnego decydowania o swoim otoczeniu i jakości życia.