Przodujący producent rolny w gminie Koniecpol

Przodujący producent rolny w gminie Koniecpol

Każdego roku podczas uroczystości dożynkowych władze powiatu częstochowskiego nagradzają przodujących producentów rolnych, właścicieli najpiękniejszych zagród wiejskich i twórców przepięknych wieńców dożynkowych. W powiatowym konkursie pn. ,,Przodujący producent rolny 2021” laureatem została firma Artur Bojarski Katarzyna Bojarska Ar Tek Ubój i Przetwórstwo Mięsa z gminy Koniecpol.

Organizatorem konkursu pt. „Przodujący producent rolny” jest corocznie Starostwo Powiatowe w Częstochowie, którego rozstrzygnięcie odbywa się w trakcie powiatowych uroczystości dożynkowych.

Z przyjemnością zawiadamiamy, iż wśród tegorocznych laureatów powiatowego konkursu producentów rolnych prowadzących produkcję roślinną i zwierzęcą nie zabrakło firm z terenu gminy Koniecpol. Wyróżnienie otrzymała firma Artur Bojarski Katarzyna Bojarska Ar Tek Ubój i Przetwórstwo Mięsa Sp.j. z Koniecpola - producent mięsa, wędlin i drobiu, którą na uroczystościach dożynkowych reprezentowała Pani Katarzyna Bojarska.

Pani Katarzyna wraz z mężem prowadzi duże gospodarstwo rolne od roku 2002, którego powierzchnia wynosi 300 ha gruntu ornego oraz 120 ha łąk i pastwisk. Struktura gospodarstwa to w 30 % hodowla bydła mięsnego (obecnie stado wynosi 200 szt.) i w 70% uprawa zbóż, w tym rzepaku, kukurydzy, pszenżyta, pszenicy, łubinu i grochu.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów – mówi burmistrz Ryszard Suliga. Proszę przyjąć słowa uznania za pracę i promocję gminy Koniecpol w powiecie i regionie . Na przestrzeni ostatnich lat towarzyszył Państwu rozwój i niekończący się proces doskonalenia. Życzę kolejnych lat pełnych szerokich perspektyw rozwoju, wytrwałości w realizacji zamierzeń oraz satysfakcji zawodowej.

Aby odnieść sukces rolnik musi posiadać ogromną wiedzę i doświadczenie, nie liczyć wkładanego wysiłku, ani czasu swojej pracy, który wynosi 7 dni w tygodniu.

Jeszcze raz gratulujemy  Laureatowi konkursu, Przodującemu Producentowi Rolnemu z gminy Koniecpol osiągniętych wyników i życzymy pomyślności w życiu osobistym oraz zawodowym!