Zmiana na stanowisku dyrektora SP ZOZ w Koniecpolu

Zmiana na stanowisku dyrektora SP ZOZ w Koniecpolu

Z chwilą zakończenia pełnienia funkcji dyrektora przez Pana Marka Augustyna Pani Małgorzata Rainholc została p.o. dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Miejska Przychodnia Rejonowa w Koniecpolu.

Pani Małgorzata jest dyplomowaną pielęgniarką oraz koniecpolanką, a więc bardzo dobrze orientuje się w sytuacji i potrzebach naszej społeczności – mówi burmistrz Ryszard Suliga. Z przychodnią związana jest od wielu lat, posiada wyższe wykształcenie i uprawnienia do zarządzania podmiotem leczniczym. Jestem przekonany, że cały personel przychodni wesprze Panią Małgorzatę w działaniach na rzecz rozwoju i zabezpieczenia opieki medycznej na właściwym poziomie. Przychodnia to ludzie i tylko dobra współpraca może doprowadzić do osiągnięcia tego najważniejszego celu jakim jest dobro pacjenta i ochrona zdrowia. Życzę jeszcze raz Pani Małgorzacie wszelkiej pomyślności w realizacji podejmowanych decyzji oraz wielu sukcesów w pełnieniu odpowiedzialnej misji. Jestem przekonany, że wiedza i doświadczenie przyczynią się do podniesienia jakości świadczonych usług.

Serdecznie gratulujemy i życzymy wielu sukcesów!