Aktualności

Do 5 tys. zł dotacji na przydomowe instalacje, zatrzymujące wody opadowe lub roztopowe, będzie można otrzymać z nowego programu „Moja Woda”. Ze wsparcia będzie mógł skorzystać każdy właściciel domu jednorodzinnego. Wnioski można składać od lipca. Każdy właściciel domu jednorodzinnego będzie mógł...
W terminie od dnia 5 czerwca Agencja prowadzi nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej dla kół gospodyń wiejskich w 2020 r. Nabór wniosków trwa do 30 września 2020 roku bądź do wyczerpania środków przeznaczonych na realizację ww. programu. Za datę złożenia prawidłowo wypełnionego wniosku o...
Centralna Komisja Egzaminacyjna wyznaczyła terminy egzaminów z poszczególnych przedmiotów w zakresie egzaminów pisemnych, które potrwają od 8 do 29 czerwca. Terminy egzaminów ustnych, które potrwają od 15 do 29 czerwca każda szkoła ustali we własnym zakresie. Egzaminy pisemne będą przeprowadzane...
#GaszynChallenge to wyzwanie polegające na wykonaniu 10 pompek. Jeżeli nominowani wykonają ćwiczenie, wpłacają minimum 5 zł, jeżeli nie, wpłacają minimum 10 zł na konto Wojtusia. Osoby nominowane mają 48 godzin na wykonanie zadania i mogą nominować minimum 3 osoby. Dziękujemy za nominację OSP...
Mała retencja jest programem adresowanym do rolników. Kwota dofinansowania sięga 100 000 zł. ARiMR oferuje zwrot do 50% kosztów inwestycji (dla młodych rolników nawet do 60%). Wnioski o dofinansowanie można składać do 20 lipca br. w ARiMR. Modernizacja gospodarstw rolnych – obszar nawadniania w...
Wnioski o przyznanie wsparcia na zalesienie można składać w terminie od 1 czerwca do 31 lipca 2020r. do kierownika biura powiatowego ARiMR, zgodnie z miejscem zam ieszkania lub siedzibą rolnika. W ramach poddziałania Wsparcie na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych, rolnik może ubiegać się o...

Ładuję kolejne artykuły... proszę czekać