Aktualności

Aż milion złotych z budżetu województwa zostanie przeznaczonych na wsparcie Rodzinnych Ogródków Działkowych. To pierwszy w historii projekt dofinansowania skierowany do stowarzyszeń zrzeszających działkowców. Jednorazowo można otrzymać nawet 50 tysięcy złotych. Wnioski są przyjmowane do 6...
W tym wydaniu można przeczytać o tym co ważnego wydarzyło się w ostatnich miesiącach w gminie Koniecpol. Odbyła się sesja absolutoryjna, napisano kolejne wnioski o dofinansowanie pilnych zadań, pozyskano środki zewnętrzne uzupełniające w istotny sposób gminny budżet. Zakończono dużą inwestycję...
Organizatorem konkursu w ramach programu „Kumulacja Aktywności z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej” jest Fundacja LOTTO im. Haliny Konopackiej. Program umożliwia sfinansowanie wynagrodzenia osoby prowadzącej zajęcia sportowe dla młodzieży w wieku od 11 do 15 lat. Termin składania...
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłosiło otwarty konkurs ofert z zakresu ratownictwa i ochrony ludności na szkolenia ratowników wodnych. Program przewiduje dotacje przeznaczone na szkolenia ratowników wodnych w zakresie ratownictwa wodnego. Maksymalna wysokość dofinansowania wynosi...
Prezesi Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Poczty Polskiej oraz Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego podpisali listy intencyjne, dzięki którym w wybranych placówkach Poczty oraz KRUS możliwe będzie uzyskanie pomocy w złożeniu drogą elektroniczną wniosku o tzw. świadczenie 300+ w ramach programu...
W dniu 4 lipca 2021r. (niedziela) w godzinach od 8:00 do 18:00 będą otwarte dwa punkty przeznaczone dla mieszkańców naszej gminy, w których świadczona będzie dodatkowa pomoc dla osób mających trudności z samodzielnym udziałem w spisie. Stanowiska do samospisu będą znajdować się w budynkach: Urzędu...

Ładuję kolejne artykuły... proszę czekać