Aktualności

Dla terenu w rejonie ulicy Nad Strugą i ulicy Żeromskiego przygotowano nowe miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. Z efektami pracy urbanistów każdy będzie mógł się zapoznać. W dniach od 24 października do 18 listopada 2019 r. będzie trwało wyłożenie do publicznego wglądu projektów...
W ubiegłym tygodniu rozpoczęła się przebudowa ulicy Kolejowej i budowa oświetlenia ulicznego. Prace budowlane przebiegają bardzo dynamicznie. Widać już chodniki, krawężniki, podbudowę. W tym samym rejonie na ulicach: Kolejowej, Zamkowej i Tarchalskiego realizowane jest kolejne zadanie inwestycyjne...
Dzisiaj w Sali Sejmu Śląskiego podczas XVI Forum Sołtysów dyskutowano o przeszłości i przyszłości wsi, o jej sile jaką jest dziedzictwo kulturowe. W spotkaniu uczestniczyli m.in. minister ds. pomocy humanitarnej Michał Woś, Członek Zarządu Województwa Śląskiego Beata Białowąs, parlamentarzyści,...
Jak podaje Portal Samorządowy, we wrześniu Radomsko po raz pierwszy wyemitowało na Giełdzie Papierów Wartościowych Catalyst obligacje komunalne, co pozwoli im pokryć koszty realizowanych inwestycji i spłacić zaciągnięte wcześniej zobowiązania bez konieczności brania kolejnych kredytów. Emisja...
W piątek w gmachu Sejmu Śląskiego odbyła się uroczystość podsumowująca konkurs na rzecz wspierania i integracji osób oraz grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, w której udział wzięli marszałek województwa Jakub Chełstowski oraz członek Zarządu Izabela Domogała. Gminę Koniecpol reprezentował...
Ponad trzystu seniorów uczestniczyło w I Wojewódzkiej Konferencji Senioralnej, która odbyła się 8 października w hali Arena Gliwice. Konferencji towarzyszą Targi Seniora- Silver Silesia, które trwają do 9 października. W konferencji udział wzięli m.in. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej...

Ładuję kolejne artykuły... proszę czekać