Aktualności

Zgłoszenia można przesyłać do 15 marca 2020 r. FLORIANY to Ogólnopolski Konkurs na Najlepsze Inicjatywy dla Społeczności Lokalnych z udziałem OSP i samorządów adresowany głównie do ochotniczych straży pożarnych, które wspólnie z samorządami, lokalnymi środowiskami, organizacjami, firmami i...
Do 16 lutego 2020 r. można jeszcze składać wnioski. Konkurs przewiduje dofinansowanie przeznaczone na założenie mini sadu składającego się z co najmniej 5 drzew sadzonych swobodnie na ogólnodostępnym społecznie terenie (grant może zostać przeznaczony na zakup drzewek i materiałów potrzebnych do...
Wnioski o dofinansowanie mogą składać szkoły podstawowe i ponadpodstawowe, a także inne placówki oświatowo-naukowe, organizacje pozarządowe posiadające osobowość prawną i prowadzące działalność statutową ponad 1 rok, uczelnie wyższe, biblioteki. Wkład własny nie jest wymagany. Dotacja to...
Do 30 czerwca 2020 r. przedsiębiorcy będą mogli jeszcze prowadzić ewidencję odpadów na papierze. Nowela ustawy o odpadach pozwala też na taką sprawozdawczość w przypadku awarii tzw. Bazy Danych Odpadowych. Od 1 stycznia firmy zajmujące się gospodarką odpadami, tj. odbiorem, transportem,...
Termin składania wniosków upływa 16 marca 2020 o północy. Z finansowania mogą skorzystać jednostki straży pożarnej – zawodowe oraz ochotnicze. Fundacja ORLEN wraz ze swoim fundatorem PKN ORLEN ogłosiła kolejną edycję programu ORLEN dla Strażaków. Jak poinformowano, jest to inicjatywa skierowana...
Rada Miejska w Koniecpolu, wbrew zapowiedziom, nie zajęła się podczas ostatniej czwartkowej sesji projektem uchwały, dotyczącej zmian stawek za odbiór i wywóz śmieci. Powód zmiany opłat jest jeden – urealnienie stawek w związku z wyższymi kosztami składowania, energii i transportu oraz wzrost...

Ładuję kolejne artykuły... proszę czekać