Aktualności

Rozstrzygnięto konkurs regionalny „Piękna wieś województwa śląskiego”. W kategorii „Najpiękniejsza wieś” wyróżnienie zdobyła Kuźnica Grodziska, reprezentowana przez Koło Gospodyń Wiejskich „Kuźnica Grodziska”, OSP w Kuźnicy Grodziskiej, sołectwa: Kuźnica Grodziska i Wólka. Uroczystość odbyła się...
Na stronie internetowej gminy opublikowano informację o budżecie i przedstawiono treść pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w tym zakresie. Napisano, iż w dniu 16 września 2018 r. Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach podjęła uchwałę nr 4200/VI/162/2018 o pozytywnym zaopiniowaniu...
Dobiega końca kolejna kadencja samorządu, obejmująca lata 2014-2018. To okazja do dokonania bilansu osiągnięć, a także przypomnienia o najważniejszych sprawach tego okresu. Jaka była ostatnia kadencja? Każdy może mieć swoje zdanie na ten temat – mówi wiceburmistrz Gwidon Jelonek. Z punktu widzenia...
Ostatniego dna września w Rudnikach odbyła się niezwykła uroczystość. Koło Gospodyń Wiejskich Rudniczanki zorganizowało festyn dla mieszkańców całej gminy pod nazwą „Święto Warzyw i Owoców”. Rudniczanki po raz kolejny udowodniły, że dysponują wielkimi umiejętnościami organizatorskimi. Festyn...
Trwa budowa chodnika na ulicy Robotniczej, o którą mieszkańcy „Osiedla” zabiegali od lat. Oprócz wysokonakładowych przedsięwzięć w infrastrukturę i projektów unijnych takich mniejszych zadań zrealizowano ostatnio w gminie wiele. Wyremontowano wiele chodników, na bieżąco modernizowane jest...
W Koniecpolu zrealizowano w krótkim okresie czasu to nad czym inne gminy pracują latami. Integracja małych społeczności przy to duży efekt w budowaniu aktywności lokalnej. Głównym problemem do rozwiązania w przeszłości był brak świetlicy lub innego pomieszczenia, gdzie mogły się odbywać spotkania...

Ładuję kolejne artykuły... proszę czekać