Aktualności

W trakcie pierwszego posiedzenia Zarządu Województwa dokonano podziału kompetencji. Marszałek Województwa Śląskiego Jakub Chełstowski będzie kierował kulturą, komunikacją społeczną oraz nadzorem właścicielskim nad podległymi spółkami prawa handlowego. Zgodnie z ustawą o samorządzie województwa...
Jakiś czas temu pisaliśmy o drugiej licytacji terenu po KZPP „Koniecpol” S.A, którą Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Myszkowie ogłosił na dzień 16 listopada 2018 r. Zwróciliśmy się w tej sprawie z zapytaniem do burmistrza Ryszarda Suligi. Otrzymaliśmy informację, iż Komornik Sądowy przesłał...
Prawo i Sprawiedliwość będzie rządzić - samodzielnie lub w koalicji - w ośmiu sejmikach wojewódzkich. W takiej samej liczbie sejmików, czyli w pozostałych ośmiu, większość zdobyła Koalicja Obywatelska. Prawo i Sprawiedliwość będzie rządzić w sejmikach: śląskim, lubelskim, małopolskim, łódzkim,...
W związku z Konferencją Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (COP24) na Śląsku i w Krakowie ogłoszono pierwszy stopień zagrożenia terrorystycznego (ALFA), który będzie obowiązywał do 15 grudnia. Stopnie alarmowe są przede wszystkim sygnałem dla służb, żeby były...
W środę, 21 listopada odbyła się pierwsza sesja nowo wybranego Sejmiku Województwa Śląskiego. W jej trakcie wybrano m.in. nowego marszałka województwa, którym został były radny PiS w Tychach, Jakub Chełstowski. We wtorek (20 listopada) przedstawiciele Koalicji Obywatelskiej, Sojuszu Lewicy...
Wczoraj, 20 listopada, odbyła się I sesja Rady Powiatu Częstochowskiego VI kadencji. W trakcie sesji wybrano przewodniczącego Rady Powiatu, dwóch zastępców, starostę, wicestarostę i trzech członków Zarządu Powiatu. Funkcję przewodniczącego Rady Powiatu powierzono Andrzejowi Kubatowi (PSL), na...

Ładuję kolejne artykuły... proszę czekać