Aktualności

Gmina pozyskała dotację w ramach „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018”. Wsparciem asystenta rodziny zostanie objęte 14 rodzin w gminie Koniecpol. Pomoc kierowana jest do rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze, w celu zatrzymania w...
Trwają prace remontowe w Szkole Podstawowej nr 2, objęte projektem o nazwie „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej i zastosowanie odnawialnych źródeł ciepła w Zespole Szkół nr 2 w Koniecpolu”. O przebieg realizacji inwestycji i ewentualne uciążliwości pytamy Wojciecha Skrobicha. W...
Komitet organizacyjny serdecznie zaprasza wszystkich absolwentów i nauczycieli ósmych klas Szkoły Podstawowej nr 1 im. Hetmana Stanisława Koniecpolskiego w Koniecpolu Rocznik 1978 na uroczyste zakończenie roku szkolnego 2017/2018 (po 40 latach nieobecności w „budzie”), które odbędzie się...
Minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski potwierdził, że rząd przeznaczy 1,5 mld zł na pomoc dla rolników dotkniętych suszą. Wnioski można będzie składać od piątku. Część gmin jeszcze nie podliczyła strat, jednak szef resortu rolnictwa potwierdził, że środki na wypłaty dla nich także będą...
Dwie drewniane altany staną jeszcze we wrześniu na północnym brzegu zalewu. 30 sierpnia 2018 r. podpisano umowę z wykonawcą tych obiektów, które i tym razem zostaną sfinansowane z dotacji w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze na lata 2014-2020”. Nowa infrastruktura nad zalewem cieszy...
Jako zadeklarowany książkowy mól, zapraszałam wszystkich mieszkańców naszej gminy do wspólnego czytania. Od 2012 roku mamy taki piękny zwyczaj zwany Narodowym Czytaniem. Celem tej akcji jest, aby literatura narodowa nie była tylko przedmiotem nauczania, ale stała się obecna w życiu społecznym....

Ładuję kolejne artykuły... proszę czekać