Aktualności

Centralna Komisja Egzaminacyjna wyznaczyła terminy egzaminów z poszczególnych przedmiotów w zakresie egzaminów pisemnych, które potrwają od 8 do 29 czerwca. Terminy egzaminów ustnych, które potrwają od 15 do 29 czerwca każda szkoła ustali we własnym zakresie. Egzaminy pisemne będą przeprowadzane...
#GaszynChallenge to wyzwanie polegające na wykonaniu 10 pompek. Jeżeli nominowani wykonają ćwiczenie, wpłacają minimum 5 zł, jeżeli nie, wpłacają minimum 10 zł na konto Wojtusia. Osoby nominowane mają 48 godzin na wykonanie zadania i mogą nominować minimum 3 osoby. Dziękujemy za nominację OSP...
Mała retencja jest programem adresowanym do rolników. Kwota dofinansowania sięga 100 000 zł. ARiMR oferuje zwrot do 50% kosztów inwestycji (dla młodych rolników nawet do 60%). Wnioski o dofinansowanie można składać do 20 lipca br. w ARiMR. Modernizacja gospodarstw rolnych – obszar nawadniania w...
Wnioski o przyznanie wsparcia na zalesienie można składać w terminie od 1 czerwca do 31 lipca 2020r. do kierownika biura powiatowego ARiMR, zgodnie z miejscem zam ieszkania lub siedzibą rolnika. W ramach poddziałania Wsparcie na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych, rolnik może ubiegać się o...
Od środy 3 czerwca do 1 sierpnia 2020 r. młodzi rolnicy będą mogli składać w ARiMR wnioski o przyznanie premii na rozpoczęcie samodzielnego gospodarowania. Pomoc finansowana jest z budżetu PROW 2014-2020. O „Premię dla młodych rolników” może ubiegać się osoba, która w dniu złożenia wniosku ma nie...
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa od najbliższego poniedziałku 18 maja będzie sukcesywnie otwierała swoje placówki dla rolników. W pierwszej kolejności będą to biura powiatowe i wybrane biura w oddziałach regionalnych. Jednak decyzja o otwarciu placówek ARiMR w województwie śląskim...

Ładuję kolejne artykuły... proszę czekać