Aktualności

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczęła nabór wniosków na zadrzewianie w ramach poddziałania „Wsparcie na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych” realizowanego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 w 2022 roku. O pomoc na tworzenie zadrzewień śródpolnych można...
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Koniecpolu serdecznie zaprasza osoby dorosłe do udziału w organizowanym przez nas Gminnym Konkursie Literackim o „Złote Pióro Burmistrza Koniecpola”. Termin składania prac upływa 29 lipca br. To pierwsza edycja Konkursu odbywającego się pod honorowym...
Starostwo Powiatowe w Częstochowie organizuje Powiatowy Konkurs “Ekologiczna Zagroda 2022” . Konkurs jest celowym działaniem edukacyjnym zmierzającym do poprawy warunków życia mieszkańców powiatu częstochowskiego zamieszkujących tereny wiejskie, poprawy konkurencyjności terenów wiejskich, stanu...
Megamisja i #SuperKoderzy to inicjatywy, które mają na celu pomóc dzieciom i młodzieży zrozumieć i poznać cyfrowy świat. Kompetencje te są szczególnie ważne po okresie nauki zdalnej oraz w świetle wydarzeń w Ukrainie i szerzącej się dezinformacji. Programy są bezpłatne i wpisują się w podstawę...
Zarząd Województwa Śląskiego zaprasza osoby zajmujące się twórczością artystyczną, upowszechnianiem i ochroną dóbr kultury do składania wniosków o stypendia w dziedzinie kultury w 2022 roku. Wnioski przyjmowane są do 27 kwietnia 2022 roku. Wniosek o przyznanie stypendium powinien zawierać...
W minionym tygodniu Koło Gospodyń Wiejskich "KALINA" na zaproszenie Pani Moniki Fajer zwiedzało Muzeum Monet i Medali Jana Pawła II w Częstochowie. Uczestnicy wydarzenia mieli również możliwość obejrzenia filmu pt. ,,Nędzarz i Madame" w reżyserii Witolda Ludwiga, który jest też autorem...

Ładuję kolejne artykuły... proszę czekać