Aktualności

Wnioski o dofinansowanie mogą składać szkoły podstawowe i ponadpodstawowe, a także inne placówki oświatowo-naukowe, organizacje pozarządowe posiadające osobowość prawną i prowadzące działalność statutową ponad 1 rok, uczelnie wyższe, biblioteki. Wkład własny nie jest wymagany. Dotacja to...
Do 30 czerwca 2020 r. przedsiębiorcy będą mogli jeszcze prowadzić ewidencję odpadów na papierze. Nowela ustawy o odpadach pozwala też na taką sprawozdawczość w przypadku awarii tzw. Bazy Danych Odpadowych. Od 1 stycznia firmy zajmujące się gospodarką odpadami, tj. odbiorem, transportem,...
Termin składania wniosków upływa 16 marca 2020 o północy. Z finansowania mogą skorzystać jednostki straży pożarnej – zawodowe oraz ochotnicze. Fundacja ORLEN wraz ze swoim fundatorem PKN ORLEN ogłosiła kolejną edycję programu ORLEN dla Strażaków. Jak poinformowano, jest to inicjatywa skierowana...
Rada Miejska w Koniecpolu, wbrew zapowiedziom, nie zajęła się podczas ostatniej czwartkowej sesji projektem uchwały, dotyczącej zmian stawek za odbiór i wywóz śmieci. Powód zmiany opłat jest jeden – urealnienie stawek w związku z wyższymi kosztami składowania, energii i transportu oraz wzrost...
W dniach od 8 do 10 stycznia 2020 r w Ustroniu odbywało się posiedzenie Konwentu Burmistrzów i Wójtów Śląskiego Związku Gmin i Powiatów. Gośćmi honorowymi konwentu byli: Piotr Kuczera, prezydent miasta Rybnik, który jest również Przewodniczącym Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, Wojciech Kałuża,...
W poniedziałek, 13 stycznia, burmistrz Ryszard Suliga, na zaproszenie świętokrzyskiego Prawa i Sprawiedliwości oraz starosty włoszczowskiego Dariusza Czechowskiego, wziął udział w noworocznym spotkaniu, które odbyło się w Włoszczowie. Spotkanie było okazją do rozmowy z wiceminister sportu, Posłem...

Ładuję kolejne artykuły... proszę czekać