Aktualności

Program stypendialny zapewnia absolwentom szkół podstawowych z mniejszych miejscowości naukę w renomowanych liceach ogólnokształcących w 5 miastach akademickich – Warszawie, Wrocławiu, Krakowie, Gdyni i Szczecinie. Wnioski o stypendia do 16 kwietnia 2023 r. mogą składać uczniowie ósmych klas szkół podstawowych zamieszkujący na terenach wiejskich lub w miejscowościach do 150.000 mieszkańców. Kto może złożyć wniosek ? Uczniowie ósmej klasy szkoły podstawowej, którzy spełniają łącznie następujące warunki: Dobre wyniki w nauce i/lub tytuł laureata/finalisty olimpiady lub konkursu przedmiotowego i/lub inne osiągnięcia społeczne, naukowe, artystyczne. Chęć nauki w jednym z liceów partnerskich oraz gotowość do zamieszkania w internacie. Motywacja do dalszego rozwoju i zainteresowanie działaniami wolontariackimi. Dochód nieprzekraczający kwoty ustalonej przez zarząd Fundacji na dany rok rekrutacji do Programu (w 2023 r. jest to dochód nieprzekraczający 1.700 zł na osobę w rodzinie)....

Nabór wniosków w Marszałkowskim Konkursie „Inicjatywa Sołecka”

Zarząd Województwa Śląskiego przyjął uchwałę w sprawie organizacji Marszałkowskiego Konkursu „ Inicjatywa Sołecka” w 2023r. oraz przyjęcia zasad udzielania pomocy finansowej w formie dotacji celowej. O pomoc finansową w ramach Konkursu mogą aplikować sołectwa z terenu województwa śląskiego za...

Preferencyjny zakup węgla w roku 2023

Ministerstwo Aktywów Państwowych wydało interpretację przepisów rozporządzenia dotyczącego preferencyjnego zakupu węgla dla osób, które na okres grzewczy 2022/2023 zakupiły węgiel w ilości nie większej niż 3 tony w cenie poniżej 2 000,00 zł z innego źródła niż gmina (np. sklep PGG) i nie...
Wakacje zimowe trwają ale pierwsze wspomnienia z mile spędzonego czasu już są. Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Łysinach wrócili z zimowego pobytu edukacyjnego w Polanicy-Zdroju. W dniach 16-20 stycznia 2023 roku nasi uczniowie uczestniczyli w zimowym pobycie edukacyjnym w...
Wszystkim naszym czytelnikom kampania ,,Mała książka – wielki człowiek” jest dobrze znana. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Koniecpolu już po raz czwarty bierze w niej udział. W tegorocznej edycji na Małych Czytelników czeka wiele nowości. W Wyprawce znajdą coś dla siebie także rodzice –...
W Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Łysinach odbywają się już zajęcia z użyciem nowoczesnego sprzętu zakupionego w ramach programu „Laboratoria Przyszłości”. Biorąc pod uwagę duże zróżnicowanie wiekowe uczniów naszej szkoły staraliśmy się wybrać urządzenia, z których będą mogły korzystać...

Ładuję kolejne artykuły... proszę czekać

Strona 1 z 50