Aktualności

Inwestycje ekologiczne oraz poprawiające efektywność energetyczną są obecnie finansowane w ramach środków krajowych. Przedstawiamy aktualne informacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. A w drugiej części informacja dla MŚP, spółdzielni mieszkaniowych oraz wspólnot mieszkaniowych i spółek komunalnych zainteresowanych dofinansowaniem do sporządzanej dokumentacji technicznej. I) Na inwestycje związane z ochroną środowiska/poprawą efektywności energetycznej można pozyskać ze środków WFOŚiGW w Katowicach pożyczkę na zasadach opisanych poniżej. Zgodnie z „Zasadami udzielania dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Katowicach” obowiązującymi od 01.08.2022 r. przedsiębiorcy mogą ubiegać się o dofinansowanie w formie: umarzalnej pożyczki do 90% kosztów kwalifikowanych , oprocentowanej w wysokości 0,8 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3% w stosunku rocznym (Fundusz udziela pożyczek, stosując preferencyjne oprocentowanie o charakterze zmiennym,...

Nabór wniosków w ramach Re_Open UK

Projekt ma charakter ogólnokrajowy i jest skierowany do firm zarejestrowanych i prowadzących działalność na terenie Polski – mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw, które poniosły straty w wyniku brexitu . Nabór w ramach II rundy rozpoczął się 15 września 2022 i potrwa do 21 października...

Ogólnopolski konkurs wiedzy o piłce nożnej z nagrodami

Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz Polski Związek Piłki Nożnej zapraszają uczniów w wieku od 6 do 19 lat do udziału w konkursie wiedzy o piłce nożnej. Do wygrania ciekawe nagrody m.in. zaproszenia na mecz reprezentacji Polski w piłce nożnej na PGE Narodowym w Warszawie. Jakie są zasady konkursu?...
W ramach projektu „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych” zakończył się trzeci etap przyjmowania wniosków. Do tej pory uprawnione do ubiegania się o przyznanie grantów stowarzyszenia ogrodowe złożyły ponad 300 wniosków, a kolejne ARiMR będzie przyjmować do 30 września...
Gmina Koniecpol i inne gminy, tworzące Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Region Włoszczowski” przygotowują się do nowych projektów finansowanych z unijnych dotacji. W tym celu powstaje Lokalna Strategia Rozwoju LGD na lata 2021-2027, której główne założenia współtworzą sami mieszkańcy w...
Organizatorem spotkania, które odbędzie się 27 września 2022 r. (wtorek) jest Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego (Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich), Urząd Miejski w Sosnowcu oraz Powiatowy Urząd Pracy w Sosnowcu. Tematem spotkania będzie omówienie możliwości pozyskania...

Ładuję kolejne artykuły... proszę czekać

Strona 1 z 49