Aktualności

Marzec to niewątpliwie Miesiąc Kobiet. W niedzielne popołudnie w hali sportowej, w Mykanowie bawiło się ponad siedem setek pań z powiatu częstochowskiego. Nie zabrakło też licznej reprezentacji kobiecej z Koniecpola. Wydarzenie zostało zorganizowane przez włodarzy powiatu częstochowskiego przy współpracy z europoseł Jadwigą Wiśniewską . Wyjazd środowiska kobiecego z Koniecpola został zorganizowany przez burmistrza Ryszarda Suligę i radną powiatu częstochowskiego Edytę Wierzbińską . Na Śląsku, babski comber popularny był już w średniowieczu. Zwyczaj organizowania babskiego combra prawdopodobnie przywędrował do nas z Niemiec, gdzie wciąż jest praktykowany, a wygląda bardzo ciekawie. W ostatki zamężne kobiety, przebrane w różne stroje, rozbiegają się po ulicach z nożyczkami, którymi obcinają mężczyznom krawaty. Zwyczaj organizowania zabawy przetrwał do dziś, ale w nieco zmienionej formie... Na współczesnych babskich combrach kobiety nie tylko śpiewają i plotkują, ale przede wszystkim...

Ruszył program "Mama 4+"

Od 1 marca, po wejściu w życie nowych przepisów, osoby spełniające kryteria, mogą złożyć wniosek do Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w celu uzyskania prawa do rodzicielskiego świadczenia w ramach programu "Mama 4+". Rodzicielskie...

Trwa rekrutacja do Klubu „SENIOR +”

Gmina pozyskała dotację w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na funkcjonowanie Klubu SENIOR PLUS w Koniecpolu, który będzie miejscem spotkań nieaktywnych zawodowo mieszkańców Gminy Koniecpol w wieku 60 i więcej. Rekrutacja uczestników,...
W następnym tygodniu zostanie ogłoszony następny przetarg na budowę kolejnego etapu kanalizacji w dzielnicy Słowik. Oferty w pierwszym przetargu składano do 19 lutego 2019 r. Niestety okazało się, że złożono jedną ofertę na kwotę aż 3 razy przewyższającą nakłady zabezpieczone w budżecie gminy. W...
W projekcie może uczestniczyć każda osoba powyżej 25. roku życia z terenu gminy Koniecpol. Szczególne preferencje przewidziano również dla osób 55+. Pod koniec ubiegłego roku gmina pozyskała dotację na projekt pn. „Mogę – Chcę – Potrafię – rozwój kompetencji cyfrowych w gminie Koniecpol”,...
Tylko do 15 marca trwa nabór wniosków w ramach rządowego „Program Klub”. Ministerstwo Sportu i Turystyki przeznaczyło w konkursie 40 mln zł na wsparcie klubów sportowych. Dofinansowanie mogą otrzymać podmioty, które działają w formie stowarzyszenia przez co najmniej trzy lata i prowadzą szkolenia...

Ładuję kolejne artykuły... proszę czekać

Strona 1 z 11