Aktualności

Rada Miejska w Koniecpolu, wbrew zapowiedziom, nie zajęła się podczas ostatniej czwartkowej sesji projektem uchwały, dotyczącej zmian stawek za odbiór i wywóz śmieci. Powód zmiany opłat jest jeden – urealnienie stawek w związku z wyższymi kosztami składowania, energii i transportu oraz wzrost płacy minimalnej. Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol wniósł o wycofanie uchwały z porządku sesji z uwagi na chęć przeanalizowania tego tematu raz jeszcze na komisjach Rady Miejskiej. Jak przedstawił Burmistrz Ryszard Suliga, argumentując wycofanie z obrad sesji Rady Miejskiej uchwały dotyczącej ustalenia stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi prowadzi rozmowy – negocjacje cenowe pod kątem zagospodarowania odpadów z sąsiednimi powiatami, tak aby cena dla mieszkańców była jak najniższa, mimo wzrastających kosztów. 6 września ubiegłego roku weszła w życie nowelizacja ustawy śmieciowej, która nakazuje segregację odpadów. Rada gminy oprócz ustalenia opłat za śmieci na takim poziomie aby cały...

Konwent Burmistrzów i Wójtów

W dniach od 8 do 10 stycznia 2020 r w Ustroniu odbywało się posiedzenie Konwentu Burmistrzów i Wójtów Śląskiego Związku Gmin i Powiatów. Gośćmi honorowymi konwentu byli: Piotr Kuczera, prezydent miasta Rybnik, który jest również Przewodniczącym Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, Wojciech Kałuża,...

Spotkanie z wiceminister sportu Anną Krupką

W poniedziałek, 13 stycznia, burmistrz Ryszard Suliga, na zaproszenie świętokrzyskiego Prawa i Sprawiedliwości oraz starosty włoszczowskiego Dariusza Czechowskiego, wziął udział w noworocznym spotkaniu, które odbyło się w Włoszczowie. Spotkanie było okazją do rozmowy z wiceminister sportu, Posłem...
I znowu minął kolejny rok. W najnowszym numerze "Gazety Koniecpolskiej" znalazło się podsumowanie 2019 roku. Sprawdźmy, czym żyła gmina w minionym okresie. Zakończono dwa największe projekty unijne związane z budową kanalizacji sanitarnej i deszczowej w dzielnicy Słowik oraz termomodernizację...
Realizując zadania przedszkola związane ze wsparciem wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze jego rozwoju oraz aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej i...
Rok 2019 był ważnym rokiem dla Domu Kultury w Koniecpolu. Najważniejsze jest to, że już mamy miejsce, gdzie możemy realizować działania społeczne oraz kulturalne. Mowa o Centrum Społeczno – Kulturalnym. Inwestycja ta była współfinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach...

Ładuję kolejne artykuły... proszę czekać

Strona 1 z 27