Z życia gminy

Lampy na ulicy Kolejowej od wczoraj świecą
22.01.2020

Lampy na ulicy Kolejowej od wczoraj świecą

W Koniecpolu na bieżąco i w miarę posiadanych środków finansowych prowadzone są inwestycje związane z oświetleniem ulic. W dniu wczorajszym na ulicy Kolejowej, która po gruntownej modernizacji została niedawno oddana do użytku, po raz pierwszy zaświeciły się latarnie. W ramach inwestycji na ulicy...

Czy wodociągi i kanalizacja mogą powstawać szybciej?
19.01.2020

Czy wodociągi i kanalizacja mogą powstawać szybciej?

Począwszy od 2015 roku Gmina Koniecpol sukcesywnie nadrabia zaległości i zaniechania z lat poprzednich, dotyczące budowy infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej. Takie zadania wymagają czasu i nie można wszystkiego zrealizować w 4 lata, łącznie z pozyskaniem dofinansowania. Realizacja...

Podwyżka cen za odpady
15.01.2020

Podwyżka cen za odpady

Koszty gospodarowania odpadami rosną. Wszystkie gminy podnoszą ceny odbioru odpadów. Wzrost cen jest nieunikniony z wielu powodów, w tym rosnących opłat ekologicznych, wymogów stawianych przez prawo, sytuacji makroekonomicznej i wysokich kar unijnych w przypadku braku spełnienia wymogów....

Niższe stawki podatku od środków transportu w Koniecpolu
13.01.2020

Niższe stawki podatku od środków transportu w Koniecpolu

Obniżanie podatków od środków transportu to rodzaj inwestycji w gminach. Zachęcają bowiem inwestorów, w tym przypadku firmy przewozowe, do prowadzenia działalności na ich obszarze. Dzięki stworzeniu korzystnych warunków dla biznesu, gminy przyciąga do siebie nie tylko firmy transportowe, ale także...

Budżet gminy na 2020 rok przyjęty
08.01.2020

Budżet gminy na 2020 rok przyjęty

Dzięki wypracowanym wolnym środkom Gmina Koniecpol może pozwolić sobie na realizację kosztownych inwestycji bez zwiększenia zadłużenia w 2020 roku. Budżet oraz prognoza finansowa na najbliższe lata są optymistyczne. O komentarz i krótkie przedstawienie sytuacji finansowej gminy poprosiliśmy Monikę...

100 urodziny obchodził mieszkaniec Radoszewnicy w gminie Koniecpol
07.01.2020

100 urodziny obchodził mieszkaniec Radoszewnicy w gminie Koniecpol

Niecodzienną uroczystość obchodził Pan Zygmunt Kępski z Radoszewnicy w gminie Koniecpol. Senior rodu świętował uroczyście setne urodziny w poniedziałek 6 stycznia. Setne urodziny zgromadziły najbliższą rodzinę, ale były wydarzeniem również dla całej gminy. Zacnemu Jubilatowi burmistrz Ryszard...

Aktualności

Problemy gospodarki odpadami pozostają nierozwiązane
20.01.2020

Problemy gospodarki odpadami pozostają nierozwiązane

Rada Miejska w Koniecpolu, wbrew zapowiedziom, nie zajęła się podczas ostatniej czwartkowej sesji projektem uchwały, dotyczącej zmian stawek za odbiór i wywóz śmieci. Powód zmiany opłat jest jeden – urealnienie stawek w związku z wyższymi kosztami składowania, energii i transportu oraz wzrost...

Konwent Burmistrzów i Wójtów
13.01.2020

Konwent Burmistrzów i Wójtów

W dniach od 8 do 10 stycznia 2020 r w Ustroniu odbywało się posiedzenie Konwentu Burmistrzów i Wójtów Śląskiego Związku Gmin i Powiatów. Gośćmi honorowymi konwentu byli: Piotr Kuczera, prezydent miasta Rybnik, który jest również Przewodniczącym Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, Wojciech Kałuża,...

Spotkanie z wiceminister sportu Anną Krupką
13.01.2020

Spotkanie z wiceminister sportu Anną Krupką

W poniedziałek, 13 stycznia, burmistrz Ryszard Suliga, na zaproszenie świętokrzyskiego Prawa i Sprawiedliwości oraz starosty włoszczowskiego Dariusza Czechowskiego, wziął udział w noworocznym spotkaniu, które odbyło się w Włoszczowie. Spotkanie było okazją do rozmowy z wiceminister sportu, Posłem...

Wokół nas

Najważniejszy jest ruch
15.01.2020

Najważniejszy jest ruch

Dla przeciętnego człowieka fizjoterapia, czy rehabilitacja to głównie masaż. Na rehabilitację leczniczą niestety zgłaszają się już osoby, które doznały jakiegoś urazu lub stan zdrowia powoduje liczne uciążliwe dolegliwości. O tym, że najważniejszy jest ruch jako profilaktyka rozmawiamy z Katarzyną...

Od 1 stycznia 2020 na mapie Polski pojawiły się cztery nowe miasta
02.01.2020

Od 1 stycznia 2020 na mapie Polski pojawiły się cztery nowe miasta

Lututów, Piątek, Czerwińsk nad Wisłą oraz Klimontów 1 stycznia uzyskały status miasta. Zmieniły się też granice niektórych gmin i miast. Z początkiem 2020 r. weszło w życie rozporządzenie w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast oraz nadania niektórym miejscowościom statusu miasta. W...

E-recepty obowiązkowe od 8 stycznia
01.01.2020

E-recepty obowiązkowe od 8 stycznia

Czym jest e-recepta? To odpowiednik papierowej recepty. Lekarz wystawiając e-receptę może podać tylko 4-cyfrowy kod, który w aptece, wraz z Peselem pacjenta, pozwoli na realizację tej recepty. Stara recepta była kartką papieru z listą przepisanych leków. Obowiązek wystawiania e-recept ma wejść w...